Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Kto jest Administratorem moich danych?
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa (KRS 0000138030) („Administrator”).
Zapoznaj się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych

Chętnie będziemy informować Państwa o naszych produktach i usługach. W tym celu potrzebujemy zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Z uwagi na to, że chcemy przekazywać Tobie indywidualne informacje i porady odpowiadające Twoim zainteresowaniom, uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu opisanym poniżej. Twoje dane osobowe będą chronione właściwie, z należytą starannością, podobnie jak Twoja prywatność, która jest dla nas bardzo ważna.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wskazanych poniżej) przez Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa (KRS 0000138030) oraz jej następców prawnych dla celu wysyłki informacji marketingowej i porad na temat produktów i usług oferowanych przez Daimler AG i jej podmioty stowarzyszone.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w celu przedstawienia oferty za pomocą następujących kanałów:

przez telefon (rozmowa na żywo)

pocztą elektroniczną (w szczególności z użyciem poczty e-mail, wiadomości SMS, komunikatorów internetowych)

W oparciu o uzasadniony interes prawny administratora danych w celu podtrzymywania kontaktów z dotychczasowymi i potencjalnymi klientami będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przedstawiania ofert produktów i usług własnych administratora danych dostosowanych do Twoich zainteresowań za pośrednictwem kampanii pocztowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji pocztą, prosimy zaznacz to pole:

Zapoznaj się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi Twojej zgody

Wystąpiły błędy w formularzu. Sprawdź, czy wszystkie pola zostały uzupełnione poprawnie.